15 August 2005

:: edisi mencarut ::

AMARAN : sesiapa yang menghidapi penyakit jantung berlubang, buasir, sembelit, atau sebarang penyakit kronik yang lain dinasihatkan tidak membaca post aku hari ni sebabnya mengandungi unsur-unsur percarutan yang amat melampau sehingga tidak diluluskan oleh sirim..terima kasih.
%^^HBVTFU*&^$WXMLO*76tgop3opmdn77779*****####())N B$#CBJIOUR^^%%$#@DXGGIIPLJKHG&%%#$#SGHOI***&^%%#!@U&)(+_L<MJHKI_++_(UTTDSWAQ!FJIO()()&*^^%%$#@#%*(OKJFR^&*)___*^%<<:_))*&FVTERESXG%^%#$@#^^(*_)+)_**^&$%#!@@%^^HBVTFU*&^$$WX MLO*76tgop3opmdn77779*****####())N B$$#CBJIOUR^^%%$#@DXGGIIPLJKHG&%%#$#SGHOI***&^%%#!@U&)(+_L<MJHKI_++_(UTTDSWAQ!FJIO()()&*^^%%$#@#%*(OKJFR^&*)___*^%<<:_))*&FVTERESXG%^%#$@#^^(*_)+)_**^&$%#!@@$&^(*)+_+P{)_((&Y*^%%##@!@*())@)*)!UJHKIG&^!^%*!!)!&^!%!((!!)!_I!)!*!!)!)&!G!(!(%!%$#!))!*!(&*!^!(^!(&!!&$!$!(!(amp;^(*)+_+P{)_((&Y*^%%##@!@*())@)*)!UJHKIG&^!^%*!!)!&^!%!((!!)!_I!)!*!!)!)&!G!(!(%!%$#!))!*!(&*!^!(^!(&!!&$!$!(!(!!*^!^$!#@!())_UIOHGIURF%!#!D!%#FVU^&!RJH!^&!(&!(!HO!&!*^!&HGI!&*(%&FVJGHO!&((!^TUQGP!*!(^UWH!O!*(^&^*^&%&$&$&!&!%!%*())*)*&^^%$@!@!&))HIHHUT!^$!$!@$!@^R&^&(*)UJKJVTRW$#!#^!%!*&!(!&*!)(!_!JKBVG!^&!$*!^!(*!)!()_!I!KOH!^&%88hahahahhaha...puas hati aku!!!

No comments: